Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Da liễu Trung ương

Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Úc, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản

Là tác giả của một số bài báo nghiên cứu về bạch biến được đăng tải trên tạp chí Quốc tế

Tin Liên Quan