Các Bác Sĩ Của Chúng Tôi

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Trưởng nhóm: TS.BS. Đỗ Thị Thu Hiền
Trưởng nhóm: TS.BS. Đỗ Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Da liễu Trung ương Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Úc, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản Là tác giả của một số bài báo nghiên cứu về bạch biến được đăng […]

Xem Lý Lịch
Phó trưởng nhóm: TS.BS. Đinh Hữu Nghị
Phó trưởng nhóm: TS.BS. Đinh Hữu Nghị
Xem Lý Lịch
Thư ký: Ths.BSNT. Hoàng Văn Tâm
Thư ký: Ths.BSNT. Hoàng Văn Tâm
Xem Lý Lịch
BSCKII. Hà Tuấn Minh
BSCKII. Hà Tuấn Minh
Xem Lý Lịch
Ths.BSNT. Lê Thanh Hiền
Ths.BSNT. Lê Thanh Hiền
Xem Lý Lịch
Ths.BSNT. Nguyễn Thị Mai
Ths.BSNT. Nguyễn Thị Mai
Xem Lý Lịch
Ths.BSNT. Nguyễn Mạnh Tân
Ths.BSNT. Nguyễn Mạnh Tân
Xem Lý Lịch